Program
Informasjonsbrev

Viktig informasjon kommer i informasjonsbrevene. Husk å lese disse nøye.

Første infobrev

Andre infobrev

Tredje infobrev

Informasjon til patruljene

Medlemstall og patruljer per krets KFUK-KFUM-speiderne

Medlemstall og patruljer per krets Norges speiderforbund

Her kommer viktig informasjon til deltagende patruljer på NM:

  • Mat oppgaven: Listen over utstyr er det som vi anser som minimum for å kunne gjøre oppgaven, patruljene har mulighet til å ta med mer utstyr om dere føler behov for. Patruljen vil ikke få trekk for å ha med mer utstyr. Det er ikke mulig for å benytte flere ingredienser enn det som er listet opp(salt, pepper og grillkrydder)
  • Vi har vært veldig heldige med været i Vestfold de siste 4 ukene, ulempen med dette er at vi har ekstrem brannfare. Dette gjør at vi er nødt til å flytte gjennomføringen av mat oppgaven fra leirområdet til en grusbane. Dere kan benytte den presenningen som dere allerede har med dere til praktisk oppgave som underlag på matlagingen, vi anbefaler for de som har mulighet til å ta med et bord for å komme opp fra grusen.
  • Vi ønsker også at dere tar med vannkanne som dere kan benytte for vannbehov under matlaging.

NB! Matoppgaven er middagen til patruljen. De får alle ingredienser utlevert, bortsett fra salt, pepper og grillkrydder som de må ha med selv.

Helseinformasjon om NM-deltakerne.

I noen tilfeller kan det være viktig at lederne har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne ivareta speidernes behov for helsehjelp som ellers foreldre/foresatte ville ha sørget for. Til dette formålet finnes et skjema, se nedenfor.

Deltakerne og deres foresatte avgjør selv om de ønsker å fylle ut skjemaet. Reiseleder har ansvaret for at utfylte skjemaer medbringes samlet i en lukket konvolutt med patruljenavn, gruppenavn, kretsnavn og navn på alle speidere i patruljen på utsiden av konvolutten. Konvolutten leveres ved innsjekk på NM og oppbevares av Sikkerhet. Ved hjemreise kan man få igjen konvolutten, ellers blir den makulert. Om man ønsker å få igjen konvolutten, må dette oppgis ved innsjekk på NM.

Helsekort NM 2018

Det er byttet helsekort i linken 5/6-2018, da arrangøren ble gjort oppmerksom på at det er det helsekortet som nå linkes til, som skal benyttes. Om patruljen har benyttet det første eller om en patrulje benytter begge versjonene, går helt fint.

Reise

Du kan komme til NM på følgende måter:
1. Med tog. Ta tog til Tønsberg (med buss videre som beskrevet under). Stasjonen har gode togforbindelser til Østlandet eller til Torp flyplass. For rutetider se; https://www.nsb.no/rutetider.

2. Med buss. Det går rutebuss fra Tønsberg sentrum. Det går rutebuss ca hvert kvarter med stopp ti minutters gange fra skolen, rute 113 til Skallestad (Meny). Rutetabellen kan sjekkes på https://www.vkt.no/ Fra busstoppet går man bak Meny og følger Skallestadveien inn til skolen.

3. Med bil/egen buss. Leirområdet ligger ved Oserød Skole på Nøtterøy. Adressen er Oserødveien 64, 3138 Skallestad. Kjøretid fra Oslo er ca. 1 time og 20 min. utenfor rushtid. Biler kan kjøres helt frem til den ene enden av teltområdene fredag og søndag for lossing / lessing av utstyr, men det blir ikke mulig å parkere der. Det vil bli anvist parkering.

Påmelding

Påmeldingen åpnet 4. mai og vil skje i medlemssystemet til Norges speiderforbund for alle. Påmelding for patruljer fra KFUK-KFUM må gjøres som beskrevet her.

Tilleggsbeskrivelse av påmelding for patruljer fra KFUK-KFUM

Påmeldingen er nå stengt!

Vi ha registrert at det er en del patruljer som mangler navn, en del speidere som ikke er knyttet til en patrulje og noen patruljer som mangler ansvarlig leder. Om det er noe du vet om som mangler eller er feil i påmeldingen til patruljen din så må du ta kontakt med oss på nm@speiding.no slik at vi kan få rettet det opp.

Se gjeldende reglement for NM i speiding. Her er det en endring fra tidligere, blant annet når det gjelder antall speidere i patruljen, så les reglementet nøye.

Arrangør av NM 2018 presiserer rundt antall patruljemedlemmer.

Gruppepåmeldingen er beregnet på deltakerpatruljer, alle reiseledere og observatører og ev. lederbarn. Det er bare er gruppeleder eller andre med tilgang på gruppenivå som kan melde på via den.

Stabspåmeldingen er nå stengt.

Krav om politiattest: Gyldig politiattest (gjelder på NM-tidspunktet) må være registrert i medlemssystemet for alle reiseledere, observatører og stab som skal være med på NM og som er 15 år eller eldre. Kravet gjelder altså ikke speidere som deltar i konkurransen. For spørsmål om politiattest, ta kontakt med forbundskontoret ditt.

Kontakt oss

Har du spørsmål om NM kan du kontakte NM-arrangøren på nm@speiding.no.

Informasjon til ledere og stab

Nytt av året er at det må samtykkes til at bilder av speideren kan tas og brukes. ALLE speiderne må fylle ut skjemaet og få det signert av foresatt. Utfylt skjema for alle i patruljen leveres samlet ved innsjekk.

Skjemaet vil også sendes  ut sammen med de siste infobrevene som kommer.

Skjema for samtykke til bruk av bilder.

For å unngå bruk av papp og plast MÅ alle ledere og stabsmedlemmer ha med seg tallerken, bestikk og kopp. Om noen skulle glemme det så er det mulig å få kjøpt i kiosken.

Priser

Pris per patrulje (inkludert ansvarlig leder): 3.500,-

Lederavgift: 500,-

Lederbarn: 400,-

Stabsavgift (mat): 0,-

Plass i ferdig oppsatt telt for ledere: 200,-

 

All betaling skjer på regning til gruppe eller krets i etterkant av NM. Det er derfor viktig at listene våre er oppdatert med middager, plasser i telt osv.  Informasjonen vil bli kontrollert ved innsjekk, men jo mer som er på plass på forhånd jo bedre er det. Om det er noe du tror mangler eller er feil? Ta kontakt med  oss på nm@speiding.no

Infobrev til stab

Leirområdet

NM 2018 gjennomføres 15.-17. juni på Nøtterøy i Vestfold. Leirområdet er ved Oserød Skole på Nøtterøy. Adressen til skolen er Oserødveien 64, 3138 Skallestad. De fleste aktivitetene vil foregå rundt skolen, mens selve leirområdet vil ligge ca 300 fra skolen. Oserød skole er en barneskole på Oserød på Nøtterøy i Færder kommune. Den ble tatt i bruk i 2004. Skolebygningen er forma som ei hånd med fire fingre, og har et areal på 6 350 m², og huser til daglig ca 400 elever.

Søknad om fri på fredagen
Reglement