skip to Main Content
Påmeldingen Er åpen

Påmeldingen er åpen

Påmeldingen til NM er åpen. Her er informasjon til deg som skal melde på.

I år er det felles påmelding for alle deltakere fra NSF og KM-speiderne. Påmeldingen finner du her: https://min.speiding.no/activities/view/1110

Påmeldingsfristen er senest 19. mai 2017.
Kretser som har kretskonkurranse etter påmeldingsfristen kan melde inn patruljer uten navn. Navn meldes da inn senest en uke før start. Kretsen må informere administrasjonen om dette før påmeldingsfristen.

Gruppepåmeldingen er beregnet på deltakerpatruljer, alle reiseledere og observatører og evt. lederbarn. Dette er en gruppepåmelding, dvs. det er bare gruppeleder eller andre med tilgang på gruppenivå som kan melde på via den.

Minner om at reglementet regulerer størrelsen på en patrulje, denne skal være minst 3 personer og maksimum 8.
En annen presisering er at hvis en krets kan sende 3 patruljer, og de har delt 3. plass i sin konkurranse, så er det ikke anledning til å sende 4 patruljer, kretsen må da bestemme hvem av de to på 3. plass som kan reise til NM.

OBS! Staben skal melde seg gjennom et individuelt påmeldingsskjema (er du medlem i NSF så logg deg inn på min.speiding.no før du trykker på lenken): https://min.speiding.no/activities/1110/form/2792.

Eventuelle gjester kan ta kontakt med sekretariatet for hjelp med påmelding.

OBS! For alle observatører og reiseledere skal det være registrert en gyldig politiattest i medlemssystemet for at de skal få adgang til arrangementet.

SLIK GÅR DU FRAM:

Vennligst sjekk at kontaktinformasjonen på alle, spesielt reiseledere, er riktig i medlemssystemet.

Fyll ut alle fanene og svar på alle spørsmål. Mangler du informasjon, kan du gjennomføre påmeldingen i flere omganger.

Husk å legge inn deltakerstatus og deltakeravgift på alle, da dette er avgjørende for videre oppfølging fra arrangør. Har du spørsmål rundt hva du skal velge, ta kontakt med oss på nsf@speiding.no eller NM-arrangør på hjelp_paamelding@nmispeiding.no.

Patruljefordelingen må gjøres for alle speidere som skal delta i konkurransen. Det er mulig å velge allerede eksisterende patruljer, hvis dere har opprettet disse i medlemssystemet.

FØLGENDE PRISER GJELDER:

Speidernes og reiseledernes deltakelse dekkes via patruljeavgiften på 3500 kroner. Det er lov å bare melde på én reiseleder per patrulje. Andre ledere (observatører) betaler 800 kr i standard avgift (som dekker mat f.o.m fredag kveld t.o.m. søndag).

Overnatting skjer i egne telt, kostnadsfritt.

Speidere kan bestille middagsmat på fredag for 95 kr per person.

Patruljene kan bestille transport av utstyr fra og til skysstasjonen kostnadsfritt.

Lederbarn deltar gratis, men mat 450 kr må bestilles i påmeldingen.

FAKTURERING:

Fakturaene vil bli sendt i etterkant av NM. For NSF-grupper vil fakturaer med patruljeavgiften bli sendt til kretsene, mens gruppene blir fakturert direkte for eventuell mat for speidere og lederavgiften for observatørene. KM-gruppene vil få en samlet faktura for alle speiderne og lederne.

Foto: Arild Johannesen.

Back To Top