skip to Main Content

Informasjonsskriv oppgaver på NM

Informasjonsskriv om oppgavene på NM ligger nå ute under Praktisk informasjon og Informasjonsbrev.

Det er fire dokumenter som omhandler tillatte hjelpemidler og hva som er bedømmingskriterier osv.
Les disse nøye.

Back To Top