skip to Main Content
Rundt Om I Rundløypa

Rundt om i rundløypa

Klokka ni søndag morgen startet NMs siste konkurranse, rundløypa. Den består av fire poster, pioneering, hemmelig oppgave, førstehjelp, og naturkjennskap.

Den hemmelige oppgaven, som het Mission Possible, gikk ut på å flytte vann mellom to bøtter.

34-hemmelig-Lars-Roraas

Gaupepatruljen med fra venstre: Maren A. Johansen, Linda Eva-José Wienecke, Nora S. Opheim og Leander Lundanger bygde bøtteholder for å løse oppgaven. Foto: Lars Røraas

Der fikk patruljene en hvit bøtte, litt tråd, en drikkekopp og en slange. De skulle flytte vannet fra bøtten i sirkelen til den hvite bøtten utenfor sirkelen, men det uten å være inne i sirkelen, som har en radius på en meter.

Paqtruljer-Daniel H. Widnes 2 (2)

Patrulje Cookie Monsters. Fra venstre: Maren K. F. Skår, Guro Bergsager, Angel Abookersha, Joakim Auestad og Charlotta Lidagran var veldig fokuserte på oppgaven. Foto: Ruben D. Gullbrå

På førstehjelp var det både muntlig og skriftlige oppgaver om hva man gjør i forskjellige farlige situasjoner. ‘Ring 113’ var en av de viktigste svarene. Patruljen Cookie Monsters jobbet godt sammen med oppgavene.

Den siste oppgaven, naturkjennskap, skal speiderne kjenne igjen dyr, fisker, insekter, planter og blomster.

24.Naturkjennskap-RubenDGullbrå 3

Vannulvene jobber med naturkjennskap. Fra venstre Néné Diallo, Tilde Georgstad, Markus Foss og Halvard Grasbakken. Foto: Ruben D. Gullbrå

Til sammen deles det ut 200 poeng i rundløypa, så mye kan skje med resultatlista siste dag på NM.

Tekst: Ruben D. Gullbrå

Back To Top