skip to Main Content

Påmeldingen er åpen!

Påmeldingen er åpen og gjennomføres av gruppeleder i medlemssystemet til Norges speiderforbund for alle.

For deltakere fra KFUK-KFUM-speiderne gjelder en egen fremgangsmåte, bruksanvisningen finner du her.

Påmeldingen stenger 15. mai.

Hvis kretskonkurransen gjennomføres etter denne fristen, ber vi kretsen si fra om dette i god tid. I planleggingen tar vi utgangspunkt i at alle kretser sender det antall patruljer som er tillatt i henhold til NM-reglementet / fjorårets medlemstall. Hvis kretsen tenker å sende færre patruljer enn dere har mulighet til, meld fra om dette i god tid.

•Se gjeldende reglement for NM i speiding.

Spørsmål? Send en epost til nmispeiding@speiding.no

Back To Top