skip to Main Content
NM I Speiding 2021 Blir Desentralisert

NM i speiding 2021 blir desentralisert

Koronasituasjonen gjør det utfordrende å gjennomføre et vanlig, nasjonalt NM i speiding i 2021. Speidernes fellesorganisasjon har derfor besluttet å planlegge for et spennende, desentralisert arrangement. På denne måten får dere teste det nye NM-konseptet og skape lokal aktivitet.

En desentralisert gjennomføring innebærer at kretsene får et tilbud om å ta i bruk en felles, nasjonal oppgavepakke i forbindelse med gjennomføring av lokale kretskonkurranser. Oppgavepakken vil bestå av konkrete oppgavebeskrivelser, bedømmingskriterier og veiledninger for arrangør (kretser/regioner). Oppgavepakken skal utarbeides av en egen prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal også bistå med veiledning av kretsene i forbindelse med den lokale gjennomføringen. Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt oppgavepakken vil også inneholde fysisk oppgavemateriell.

Målet er at på denne måten kan kretsene få mulighet til å bli kjent med og prøve ut det nye programkonseptet utarbeidet av prosjektgruppen for evaluering av NM i speiding.

Det nye programkonseptet
I 2019 har en prosjektgruppe (oppnevnt av Speiderens fellesorganisasjon) jobbet med å evaluerere og fornye NM i speiding. Det nye konseptet skal gjøre det mer spennende for speidere å delta på NM i speiding. Gjennom kreative, praktiske og mindre utstyrskrevende oppgaver skal deltakerne utfordres. Dette er i tråd med idé og metoder. Oppgavene skal oppleves relevante for speiderne, og bygge på programmet til både KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Oppgavene skal bedømmes både på faglige kriterier og på løsningsprosessen (samarbeid, ledelse og kreativitet). I tillegg skal det, så langt det er mulig, være både et teoretisk og et praktisk aspekt ved hver oppgave.

I etterkant av gjennomføringen av NM 2021 vil kretsene bli invitert til å komme med innspill og tilbakemeldinger rundt det nye oppgavekonseptet.

Når får vi vite mer?
Frist for å søke til prosjektgruppa er 30.11, utlysningen finner du her. Prosjektgruppa vil starte sitt arbeid i desember og se på hvordan vi kan gjennomføre et desentralisert NM på en god måte. Mer informasjon om rammene for programmet kommer senest 15. januar.

Har du innspill til prosjektgruppas arbeid kan du sende en epost til ksenia.sazonova@speiding.no.

28.10. vedtok Spf følgende:

NM 2021 gjennomføres som et desentralisert arrangement i kretser/regionalt og har som mål om å skape lokal aktivitet og forankre det nye NM-konseptet. Det utlyses og oppnevnes en prosjektgruppe som i løpet av januar-februar 2021 skal utarbeide en oppgave-pakke for lokal/regional gjennomføring av NM i 2021.

Back To Top