skip to Main Content
Ny Modell For Gjennomføring Av NM I Speiding 2021

Ny modell for gjennomføring av NM i speiding 2021

Prosjektgruppa for NM 2021 vil takke for alle innspillene som er kommet inn gjennom spørreundersøkelsen og på møtet med kretsene 17. desember. Basert på innspillene har prosjektgruppa laget et forslag til hvordan konkurransen kan gjennomføres desentralisert. Vi håper at den foreslåtte modellen gjør det mulig å kåre en felles vinner av NM, gir speidere over hele landet en felles opplevelse og tar høyde for både de veldig varierende forutsetningene i kretsene og den uforutsigbare situasjonen neste år.

NM 2021 gjennomføres 13. juni i form av en nasjonal finale, som gjennomføres kretsvis, med en påfølgende nasjonal superfinale som avgjør NM-vinneren. Her er hva dette betyr mer konkret:

Kvalifisering i kretser basert på felles oppgaver:
Kretsene (gjerne i samarbeid med en annen krets) gjennomfører en kvalifisering i forkant av den nasjonale finalen – enten tidligere den helgen (11.-12. juni), eller på et enda tidligere tidspunkt, hvis det passer bedre. Kvalifiseringen i kretsene gjøres basert på nasjonale oppgaver, eventuelt i kombinasjon med egne oppgaver (kretsen må bruke minst to av de nasjonale oppgavene). Kretsene kan selv velge gjennomføringsformen på kvalifiseringen. Dette vil gjøre det mulig for alle kretsene å gjøre det som passer best med tanke på antallet medlemmer og kapasiteten i kretsen.  

Finale – Trinn 1 av den nasjonale finalen (lokal bedømming):
Finalen vil bestå av en hemmelig oppgave på ca 5 timer som skal gjennomføres og bedømmes lokalt, og som patruljene i tillegg må dokumentere gjennom bilder, video med mer. Oppgaven vil offentliggjøres på dagen og vil gjøres tilgjengelig for patruljene digitalt. Det skal ikke være nødvendig med mye tilrettelegging fra kretsens side, men kretsen må ha et lite apparat tilgjengelig for lokal bedømming på dagen den 13. juni og eventuelt noe tid i etterkant. Kretsen gjennomfører bedømmingen selv, men basert på nasjonale kriterier. Gjennom lokal bedømming velger kretsen én eller to lokale vinnere av finalen (antallet blir avklart senere), og disse patruljene går videre til Superfinalen, som er den andre, nasjonale, bedømmingsrunden som avgjør vinneren av hele NM. Dette betyr at dokumentasjon fra gjennomføringen av finaleoppgavene for vinnerpatruljene fra kretsene skal sendes videre til nasjonal bedømming.

Superfinale – Trinn 2 av den nasjonale finalen (nasjonal bedømming):
Nasjonal vinner av NM kåres basert på en runde med nasjonal bedømming av finaleoppgavene til vinnerpatruljene fra hver krets. Vurderinger fra Trinn 1 nullstilles, og all relevant bedømming gjøres på nytt av en nasjonal upartisk dommergruppe basert på innsendt materiale.

Vi mener at dette vil føre til at en nasjonal vinner kan kåres basert på felles kriterier, der de alle beste (1-2 fra hver krets) er med i superfinalen (trinn 2 av finalen) og dermed får like sjanser. 

Mer informasjon om gjennomføringen av NM 2021 kommer i løpet av januar.

Med speiderhilsen

Prosjektgruppa for NM 2021

Foto: Regine Skogmo Grøtte

Back To Top