skip to Main Content
Siste Nytt Om Gjennomføring Av NM I Speiding 2021

Siste nytt om gjennomføring av NM i speiding 2021

NM i speiding 2021 avholdes 13. juni og arrangeres lokalt i kretsene. Arrangementet er delt inn i to deler: En finale og en superfinale. Finalen gjennomføres av kretsene med en nasjonal oppgave som bedømmes lokalt av kretsen (evt flere kretser sammen). Oppgaveløsingen dokumenteres digitalt med video/bilder. Oppgavedokumentasjonen fra den beste patruljen fra kretsen (evt 2 beste fra store kretser) sendes inn til superfinalen, og bedømmes sammen med de andre innsendte av en nasjonal jury. Dermed kåres det en vinner av NM i speiding.

Påmeldingsskjema

Det er laget et enkelt påmeldingsskjema for å samle informasjon om hvilke kretser som ønsker å delta i kvalifiseringen til den nasjonale finalen 13. juni, og hvem som vil være kretsens kontaktperson i forbindelse med NM i speiding. Fyll ut skjemaet innen 3. mars. Datoen for kvalifiseringen i kretsen kan meldes inn senere. 

Nasjonal oppgavepakke til kretskonkurransen

Kretsene får tilbud om å ta i bruk en felles, nasjonal oppgavepakke som dere kan bruke i den lokale kretskonkurransen. Oppgavepakken vil være basert på det nye oppgavekonseptet for NM i speiding, og vil bestå av konkrete oppgavebeskrivelser, bedømmingskriterier og veiledninger for arrangør (kretser/regioner). Oppgavepakken vil ikke inneholde fysisk oppgavemateriell, men prosjektgruppa legger opp til at de nasjonale oppgavene blir lite utstyrskrevende. Mer informasjon om dette kommer.

For å ta høyde for forskjellige gjennomføringsmåter i kretsene vil oppgavepakken bestå av fire oppgaver. Det vil gjøre det mulig å gjennomføre kretskonkurransen i løpet av en dag eller i form av en haik. Kretsene som ønsker å delta i NM-kvalifiseringen og sende patruljer til den nasjonale finalen, må velge minst to av de nasjonale oppgavene. Resten av oppgavene som brukes under kvalifiseringen kan kretsene lage selv. For å bistå kretsene i dette vil prosjektgruppa i tillegg komme med forslag til andre oppgavetemaer kretsene kan bruke i sin kretskonkurranse, og en mal for bedømmingskriterier for disse.

De fire nasjonale oppgavene er:

  • Klima og miljø: Kreativ oppgave om klima og miljø.
  • Matoppgave: Oppgave om å lage mat fra bunnen av og med enkelt utstyr og råvarer man klarer å få med seg på haik. 
  • Friluftsferdigheter: Oppgave om å sette opp en haikeleirplass. 
  • Fellesskap: Oppgave om samarbeid, kreativitet og kommunikasjon.

I tråd med det nye oppgavekonseptet for NM i speiding skal alle oppgavene inneholde en praktisk og en teoretisk del. Siden kretskonkurransene vil gjennomføres over en lengre tidsperiode, vil vi ikke lage en felles teoridel for de nasjonale oppgavene. Kretsene må derfor selv lage teoridelen til de oppgavene de velger å bruke. Mer informasjon om dette kommer.

Foreløpig informasjon om den nasjonale finalen

Vi har mottatt spørsmål fra dere om antall patruljer som kan delta i den nasjonale finalen 13. juni. Hvor mange patruljer som kan delta fra deres krets beregnes på samme måte som tidligere. Det vil si at antall medlemmer i kretsen avgjør hvor mange patruljer som kan delta i på den nasjonale finalen 13. juni. 

Finalen vil bestå av en nasjonal oppgave på ca 5 timer som patruljene må dokumentere gjennom bilder, video med mer. Oppgaven vil offentliggjøres på dagen og vil gjøres tilgjengelig for patruljene digitalt. Det skal ikke være nødvendig med mye tilrettelegging fra kretsens side, men kretsen må ha et lite apparat tilgjengelig for lokal bedømming på dagen den 13. juni og eventuelt noe tid i etterkant.

For å ivareta ønsket om å skape lokal aktivitet og å kunne kåre en vinner, er finalen delt inn i to trinn. Trinn 1 er lokal bedømming av finaleoppgaven; en felles, nasjonal oppgave. Målet er å velge 1-2 superfinalister som går videre til den nasjonale bedømmingen, altså superfinalen. I dette trinnet blir oppgavene til superfinalistene bedømt på nytt av en upartisk dommergruppe for å kåre en nasjonal vinner. 

OBS! Bare kretser som tar i bruk minst to av de nasjonale oppgavene i sin kretskonkurranse, kan sende patruljer til finalen 13. juni.


Foto: Daniel H. Widnes


Back To Top