skip to Main Content
Møte Om Gjennomføring Og Oppgaver

Møte om gjennomføring og oppgaver

Torsdag 4. mars var kontaktpersonene i kretsene invitert inn til infomøte om årets gjennomføring av NM i speiding.

Her er ett kort referat og presentasjonen fra møtet.

  • Bare halvparten av kretsene har meldt inn kontaktpersoner, dette må gjøres så fort som mulig.
  • Årets desentraliserte NM blir gjennomført i 3 runder, kretskvalifisering, finale i kretsene 13. juni og så superfinale hvor finaleoppgaven blir bedømt på nytt av en nasjonal jury.
  • Både kvalifiseringen og finalen blir arrangert av kretsen. Noen kretser velger å gjennomføre kvalifisering i flere kommuner på grunn av lokale koronarestriksjoner.
  • Det er laget 4 nasjonale oppgaver til kvalifiseringen. Det kommer en ny oppgave i finalen.
  • Oppgavene til kvalifisering kommer senest i slutten av mars, men prosjektgruppen jobber på spreng for å få de ferdige så fort som mulig. Det skal så godt det lar seg gjøre brukes minst 2 av de nasjonale oppgavene i kvalifiseringen.
  • Det har også blir laget maler for bedømming og oppgaver som legges ut så raskt som mulig.
  • Prosjektgruppen tar gjerne imot flere hjelpende hender nå i innspurten. Det er også behov for dommere i den nasjonale juryen som skal bedømme superfinalen.

Her er presentasjonen fra møtet

Back To Top