skip to Main Content
Nytt Infomøte Med Kretsene

Nytt infomøte med kretsene

Foto: Sam Martol Søhol

Det inviteres inn til ett nytt møte med kretskontaktene for NM i speiding 21.april 20.30-21.30. Invitasjon til møte ble sendt ut 8.april.

Det vil være stort fokus på kretskvalifisering, og dialog på tvers av kretsene i møtet.

Agendaen for møtet er:

  • Kretskvalifiseringen
  • Mulige gjennomføringmetoder.
  • Nasjonale smittevernsregler.
  • Plan for finalegjennomføring.
  • Prosjektgruppens tanker om hvordan finalen kan gjennomføres.
  • Innspill fra kretsene
  • Spørsmål fra kretsene til prosjektgruppa.
  • Prosjektgruppa tar imot spørsmål, tanker, gode ideer og eventuelle bekymringer.

Alle kvalifiseringsoppgavene er nå klare og ligger på disk. Alle som er meldt inn som kontaktpersoner får disse mailene og skal ha fått tilgang til oppgavedokumenter. Sendt mail til nm@speiding.no hvis du/dere har noen problemer.

Referat fra møtet kan leses HER.

Back To Top