skip to Main Content
Test Av Endringer I NM I Speiding

Test av endringer i NM i speiding

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) har jobbet med evaluering og fornyelse av NM i speiding. Årets arrangør kommer til å teste ut enkelte endringer i NM-konseptet i samarbeid med prosjektgruppen for evaluering og fornyelse av NM i speiding.

Nytt oppgavekonsept

De største endringene handler om oppgavekonseptet. Dette ble også testet ut på desentralisert NM i speiding i 2021.

Formålet med et nytt oppgavekonsept er å gjøre det mer spennende for speidere å delta. Vi vil utfordre dem gjennom mer kreative, mer praktiske og mindre utstyrskrevende oppgaver, noe som er mer i tråd med speidingens idé og metoder. Oppgavene skal være relevante for speiderhverdagen og baseres på programområdene til de to forbundene.

Bedømming

Hver oppgave skal bedømmes både på resultat og på arbeidsprosessen. Poeng for prosessen skal utgjøre 25–30% av den samlede poengsummen for oppgaven. For å vurdere prosess kan man se på

  • Samarbeid: Vise viljen til å inkludere alle i oppgaveløsningen.
  • Kreativitet: Kreativitet og ideutveksling belønnes.
  • Ledelse: Blant annet patruljefører og patruljeassistentens roller, delegering og lignende.

Hovedkategorier

Oppgavene sorteres i 4 hovedkategorier – Fellesskap, Kreativitet, Friluftsliv og Samfunnsengasjement. Disse kategoriene skal «veie» omtrent like mye i antall poeng.

Kombinasjon av faste og varierende oppgaver

Det er ønskelig at det skal være fire faste oppgaver, og forslaget til disse er (det kan forekomme mindre endringer i navnene):

  • Mat og hygiene
  • Patruljedrift og HMS
  • Klima og miljø
  • Førstehjelp

Resten av oppgavene blir det opp til arrangør å bestemme selv. Disse oppgavene skal også være innenfor hovedkategoriene.

Alle oppgavene skal, så langt det er mulig, utfordre både praktisk og teoretisk. Det betyr ikke at man må ha en praktisk del og en teoretisk del, men kan for eksempel være at man må bruke ulike teorier for å løse oppgavene. Det vil ikke lenger være rene teorioppgaver fordi det er ønskelig at speiderne skal lære gjennom det de gjør.

Utstyrskrav

Patruljene skal i utgangspunktet ikke ha behov for å ta med seg noe ekstra utover vanlig tur og patruljeutstyr. Av hensyn til oppgavene kan det komme noe enkelt tilleggsutstyr, men ikke større og tyngre enn at man kan få det med seg i sekkene eller patruljekassa. Den endelige utstyrslista vil fortsatt kunne variere fra år til år, avhengig av hva arrangør legger opp til, men det generelle prinsippet er at utstyrskravene under NM skal være minimale.

Utstyrskravene for NM vil bli annonsert i god tid før arrangementet.

Back To Top