skip to Main Content

NM 2020 er avlyst. Vi gleder oss til NM 2021!

Program

Senest 12.juni – Kretskvalifisering 2-5 beste patruljene får videre til finalen

13. juni – finale med lokal bedømming, alle kvalifiserte vil samtidig få utlevert oppgaven.

Superfinale – En nasjonal jury bedømmer alle finalevinnere for å kåre en vinner av NM

Informasjonsbrev

I 2019 har Speidernes fellesorganisasjon (Spf) jobbet med evaluering og fornyelse av NM i speiding. Arrangøren av NM i speiding kommer til å teste ut enkelte endringer i NM-konseptet i samarbeid med prosjektgruppa for evaluering og fornyelse av NM i speiding.  Her er en oversikt over de viktigste endringene. Deltakerne vil i tillegg få egen informasjon om eventuelle momenter de trenger å forholde seg til i forberedelsene til NM.  

Presentasjon gjennomføring av NM21 4.mars 2021

Reise
Kontaktperson

Mye av årets NM gjennomføres i egen krets, og vi ønsker at alle kretsene oppnevner en kontaktperson mot NM som kan være bindeledd mellom kretsene og den nasjonale prosjektgruppen.

Kontaktpersoner kan meldes inn her.

Kontakt oss

Har du spørsmål om NM kan du kontakte NM-arrangøren på nm@speiding.no.

Søknad om fri
Priser
Leirområdet
Reglement
Informasjon til ledere og stab

Krav om politiattest: Gyldig politiattest (gjelder på NM-tidspunktet) må være registrert i medlemssystemet for alle reiseledere, observatører og stab som skal være med på NM og som er 15 år eller eldre. Kravet gjelder altså ikke speidere som deltar i konkurransen. For spørsmål om politiattest, ta kontakt med forbundskontoret ditt.

Back To Top